Nummerafscherming

B-nummerafscherming op eenvoudige wijze

Met de dienst ‘B-Nummerafscherming’ kunnen eindgebruikers voorkomen dat hun telefoonnummer zichtbaar is op de facturatiegegevens van andere telecomaanbieders.

Network Operators zijn verplicht deze dienst te leveren aan eindgebruikers. Op simpele wijze kunnen nummers worden verwerkt in de webGUI of via de XML-interface. PortingXS zorgt ervoor dat de gegevens, zoals verplicht, versleuteld in het juiste format worden aangeboden en worden weggeschreven.

B-nummerafscherming via PortingXS, voldoen aan de verplichte eis op een makkelijke en eenvoudige manier.

Neem contact op met PortingXS